≡ Menu

impresyon

Impormasyon ayon sa § 5 TMG:

Yannick Energy
c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Makipag-ugnayan sa: info@allesistenergie.net

Tax ID: DE314833611

Taong responsable para sa nilalaman:

Yannick Energy

c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Paglahok sa hindi pagkakaunawaan ng consumer:

Hindi kami nakikibahagi sa isang pamamaraan sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa harap ng isang lupon ng arbitrasyon ng consumer.

Disclaimer:

Kami ay responsable para sa nilalaman ng aming website alinsunod sa mga pangkalahatang batas, sa partikular na Seksyon 7 Paragraph 1 ng Telemedia Act. Ang lahat ng nilalaman ay nilikha nang may angkop na pangangalaga at sa abot ng aming kaalaman. Kung sumangguni kami sa mga third-party na website sa pamamagitan ng mga hyperlink sa aming website, hindi namin magagarantiya na ang naka-link na nilalaman ay palaging napapanahon, tama at kumpleto, dahil ang nilalamang ito ay nasa labas ng aming lugar ng responsibilidad at wala kaming impluwensya sa ang disenyo nito sa hinaharap. Kung naniniwala kang may anumang content na lumalabag sa naaangkop na batas o hindi naaangkop, mangyaring ipaalam sa amin.

Ang legal na impormasyon sa site na ito pati na rin ang lahat ng mga tanong at hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa disenyo ng website na ito ay napapailalim sa batas ng Federal Republic of Germany.

Paunawa sa proteksyon ng data:

Mahahanap mo ang aming impormasyon sa proteksyon ng data sa:

Pahayag ng Pagkapribado

Paunawa sa copyright:

Ang mga teksto, larawan, larawan, video o graphics sa aming website ay karaniwang napapailalim sa proteksyon ng copyright. Ang anumang hindi awtorisadong paggamit (sa partikular ang pagpaparami, pagproseso o pamamahagi) ng nilalamang protektado ng copyright na ito ay ipinagbabawal. Kung balak mong gamitin ang nilalamang ito o anumang bahagi nito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin nang maaga gamit ang mga detalye sa itaas. Kung hindi kami mismo ang may-ari ng kinakailangang mga karapatan sa paggamit ng copyright, sisikapin naming ayusin ang pakikipag-ugnayan sa awtorisadong tao.

Mga profile sa social media:

Nalalapat din ang legal na notice na ito sa mga sumusunod na profile sa social media:

https://www.instagram.com/allesistenergie/

https://www.facebook.com/allesistenergie

https://www.youtube.com/allesistenergie

Ang isang permanenteng kontrol sa nilalaman ng naka-link na mga pahina ay, gayunpaman, nang walang kongkreto na katibayan ng isang paglabag ay hindi makatwiran. Susundin namin agad ang mga link na ito kung nalalaman namin ang anumang mga legal na paglabag.

Mga larawan ng may-akda/copyright:

(c) mga larawan mula sa – pexels.com; Lisensya ng Creative Common Zero (CC0).

(c) mga larawan mula sa – pixabay.com; Lisensya ng Creative Common Zero (CC0).

 

tungkol sa

Ang lahat ng katotohanan ay nakapaloob sa sagradong sarili. Ikaw ang pinagmulan, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lahat ay isa at isa ay lahat - Ang pinakamataas na imahe sa sarili!