≡ Menu

espirituwalidad | Ang pagtuturo ng iyong sariling isip

kabanalan

Ang pag-iral ng tao, kasama ang lahat ng natatanging larangan, antas ng kamalayan, pagpapahayag ng kaisipan at mga prosesong biochemical, ay tumutugma sa isang ganap na matalinong disenyo at higit pa sa kaakit-akit. Sa esensya, ang bawat isa sa atin ay kumakatawan sa isang ganap na natatanging uniberso na naglalaman ng lahat ng impormasyon, posibilidad, potensyal, kakayahan at mundo ...

kabanalan

Sa kaibuturan nito, ang bawat tao ay isang makapangyarihang manlilikha na may kahanga-hangang kakayahang baguhin ang panlabas na mundo o ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang espirituwal na oryentasyong nag-iisa. Ang kakayahang ito ay hindi lamang nakikita mula sa katotohanan na ang bawat karanasan o bawat pangyayari na naranasan sa ngayon ay produkto ng ating sariling isip. ...

kabanalan

Dahil ang lahat ng sangkatauhan ay sumasailalim sa napakalaking proseso ng pag-akyat, at sa prosesong dumaranas ng lalong magulong proseso ng pagpapagaling sa sarili nilang mga sistema ng isip, katawan at espiritu, nangyayari rin na ang ilan ay nagkakaroon ng kamalayan na sila ay espirituwal na konektado sa lahat ng bagay. Sa halip na sundin ang pagpapalagay na ang labas ng mundo ay umiiral lamang bukod sa isang sarili at sa atin ...

kabanalan

Sa loob ng kasalukuyang edad ng paggising, ang isang sama-samang pag-akyat ay pinatatakbo o ginagawa mula sa pinaka magkakaibang antas. Ang buong pangyayari ay ganap na idinisenyo para sa pagbabago ng lahat ng mga sinaunang istruktura, kasama ang paglusaw ng matris na nababalot ng kadiliman. Gayundin, parami nang parami ang mga antas sa loob ng ating sariling isip ay nagiging aktibo. Buong isip, katawan at ...

kabanalan

Sa loob ng kasalukuyang pangkalahatang proseso ng paggising, ito ay nangyayari tulad ng dati madalas sa lalim tinutugunan, higit sa lahat tungkol sa pagpapakita o pag-unlad ng sariling pinakamataas na imahe sa sarili, ibig sabihin, ito ay tungkol sa kumpletong pagbabalik sa sariling primal ground o, sa ibang paraan, tungkol sa mastering ng sariling pagkakatawang-tao, na sinamahan ng maximum na pag-unlad ng sariling liwanag katawan at ang nauugnay na kumpletong pag-akyat ng sariling Espiritu sa pinakamataas na globo, na nagbabalik sa iyo sa isang estado ng tunay na "pagiging buo" (Pisikal na imortalidad, gumagawa ng mga himala). Ito ay nakikita bilang pangwakas na layunin ng bawat tao (sa pagtatapos ng kanyang huling pagkakatawang-tao). ...

kabanalan

Ang sangkatauhan ay kasalukuyang nasa napakadalas na ipinropesiya at gayundin sa hindi mabilang na mga banal na kasulatan dokumentado ang mga oras ng pagtatapos, kung saan nararanasan natin mismo ang pagbabago ng isang sinaunang mundo batay sa sakit, limitasyon, paghihigpit at pang-aapi. Ang lahat ng mga belo ay itinaas, sabihin ang katotohanan tungkol sa ating pag-iral kasama ang lahat ng mga istruktura (maging ito ang tunay na banal na kakayahan ng ating isip o maging ang kumpletong katotohanan tungkol sa tunay na kasaysayan ng ating mundo at sangkatauhan) ay dapat na ganap na alisin mula sa pangkalahatang hitsura. Dahil dito, naghihintay sa atin ang isang darating na yugto kung saan ang lahat ng sangkatauhan, ...

kabanalan

Mula sa simula ng buhay, ang lahat ay nasa isang napakalaking proseso ng pag-akyat, ibig sabihin, isang pangkalahatang pagkilos ng pagbabago, kung saan tayo mismo sa simula ay lubos na natututo mula sa ating tunay na core (sagradong core – ng ating sarili) ay inalis habang nabubuhay sa isang napakalaking limitadong estado ng pag-iisip (isang self-imposed na pagkakulong). Sa paggawa nito, nakakaranas tayo ng iba't ibang estado ng kamalayan, na nag-aalis ng mga pagtatakip sa ating mga puso at, higit sa lahat, mapangwasak na mga limitasyon sa loob ng buhay (nililimitahan ang mga paniniwala, paniniwala, pananaw sa mundo at pagkakakilanlan) na may pinakahuling layunin (malay mo man o hindi), muli ay perpekto para sa iyong sariling banal ...

kabanalan

Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ang sangkatauhan ay dumaan sa isang napakalaking proseso ng paggising, ibig sabihin, isang proseso kung saan hindi lamang natin nasusumpungan ang ating mga sarili at dahil dito nalaman natin na tayo mismo ay mga makapangyarihang tagalikha.   ...

kabanalan

Sa kasalukuyang panahon ng espirituwal na paggising (na nakakuha ng hindi kapani-paniwalang malaking proporsyon, lalo na sa kasalukuyang ilang araw), parami nang parami ang mga tao ang nakakahanap ng kanilang sarili, ibig sabihin, hinahanap nila ang kanilang daan pabalik sa kanilang mga pinanggalingan at pagkatapos ay dumating sa pagbabago ng buhay na realisasyon na ...

kabanalan

Sa ngayon, parami nang parami ang mga tao ang nakikitungo sa kanilang sariling espirituwal na pinagmumulan dahil sa makapangyarihan at, higit sa lahat, mga prosesong nakakapagpabago ng isip. Ang lahat ng mga istraktura ay lalong nagtatanong. ...

tungkol sa

Ang lahat ng katotohanan ay nakapaloob sa sagradong sarili. Ikaw ang pinagmulan, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lahat ay isa at isa ay lahat - Ang pinakamataas na imahe sa sarili!